VZORKOVNÍK MATERIÁLOV

Žula

Žula/granit/ je hlbinná vyvretá hornina. Termín žula /granit/ sa v kamenárskej praxi často používa v širšom zmysle na označenie všetkých hlbinných kremenno-živcových hornín. Žula /granit/ sa vyznačuje vysokou pevnosťou, tvrdosťou a odolnosťou voči zvetrávaniu. Uvedené vlastnosti predurčujú jej využitie najmä v stavebnej a pomníkovej architektúre.

Kashmir White

Amadeus

Azul Bahia

Azul Nache

Giallo Veneziano

Ivory Brown

Juparana Colombo

Kashmir Gold

Mramor

1

2

3

4

5

6

7

8

Travertín

1

2

3