POMNÍKOVÁ ARCHITEKTÚRA

Pomníková architektúra je dôležitou súčasťou výrobného programu spoločnosti Slovkam s.r.o. Spoločnosť je zameraná na výrobu tradičných pomníkov z kvalitných prírodných materiálov. Pojem pomníková architektúra zahŕňa celý rad činností. Je to poradenstvo pri výbere pomníkového kompletu, návrh umiestnenia diela v teréne a zabezpečenie potrebného stavebného povolenia. Samotné práce sa začínajú sanáciou terénu a vybudovaním betonového základu. Na zhotovenie základu používame certifikované betónové zmesy a armovaciu oceľ vo forme armovacích sietí a oceľových prútov. Zhotoveniu kvalitného základu sa venuje výnimočná pozornosť. Ďalej výrobný proces pokračuje zhotovením kamenárskych výrobkov a ich montážou. Samotná montáž je rozdelená na minimálne dve etapy preto, aby bolo zabezpečené dôkladné vyzretie spojovacích materiálov.

Spoločnosť Slovkam s.r.o. disponuje množstvom doplnkov k pomníkovým kompletom. Spomenieme aspoň tie najdôležitejšie. Písmo a nápisy na pomníky zhotovujeme tradičným sekaním a vyzlátením textu. Naša ponuka zahŕňa aj pieskované nápisy. V poslednej dobe je veľmi žiadané kovové písmo, ktoré sa do pomníka kotví navŕtaním otvoru a osadením písma pomocou dvojzložkového lepidla. Ďalej naša spoločnosť ponúka doplnky ako sú svietniky a vázy z antikoru, mosadze a bronzu, fotografie a iné doplnkové predmety.